XMKT - Guangzhou

Office Details

Headquarters

Estate Plaza,No.5, Nong Lin Xia Lu,Yue Xiu District

Guangzhou, 020 China

(T) 020 8327 9191

(F) 020 8327 9199