Ogilvy Public Relations - Guangzhou

Office Details

Headquarters

Building 12, No 1, Xia Shi Zhi Street, , Fangcun Avenue, Liwan District

Guangzhou, 510370 China

(T) +86 (0)20 8113 6288

(F) +86 (0)20 8113 6055