Kinetic - Beijing

Office Details

Headquarters

Rm505, 5/F Jin Bao Plaza, No 89 Jin Bao Street, Dong Cheng District

Beijing, 100005 China

(T) +86 (0)10 8523 3679

(F) +86 (0)10 8523 3988