GroupM - Guangzhou

Office Details

Headquarters

8F Development Center, 3 Lin Jiang Road, Pearl River New City

Guangzhou, 510 623 China

(T) +86 (0)20 2881 8266

(F) +86 (0)20 2881 8265